Projekční činnost

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro tyto druhy staveb:

 • Rodinné domy
 • Stavby pro individuální i hromadnou rekreaci
 • Rekonstrukce, přístavby, nástavby a modernizace stavebních objektů
 • Objekty pro výrobu a služby (prodejny, penziony, restaurace, budovy pro výrobu atd.)
 • Občanské stavby (kanceláře, administrativní budovy, mateřské a základní školy apod.)
 • Stavby pro sport a tělovýchovu

Vypracujeme všechny stupně a druhy projektové dokumentace:

 • Studie, návrh stavby
 • Dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby, pasportizace staveb, stavebně technický průzkum
 • Dokumentace změny užívání staveb
 • Dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace do programu zelená úsporám

Služby

Rozsah prací

 • Architektonické studie staveb
 • Dokumentace k územnímu souhlasu a řízení
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Dodavatelské dokumentace
 • Zaměřování stávajícího stavu budov
 • Inženýrská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb (zastupování klienta při projednávání záměru a projektu na příslušných úřadech a dotčených subjektech, získání příslušných souhlasů a povolení, zajišťování kolaudace staveb)
 • Průkazy energetické náročnosti objektů
 • V rámci dodávaných projektů zajištění průzkumných prací (statické průzkumy, stavebně technické průzkumy, měření radonu, geodetické a geologické práce)
 • Poskytování pomoci při výběru dodavatelů staveb


Kontaktujte nás