Projekční činnost

Nabízíme vypracování projektové dokumentace pro tyto druhy staveb:

 • Rodinné domy
 • Stavby pro individuální i hromadnou rekreaci
 • Stavební úpravy objektů, přístavby a nástavby
 • Objekty pro výrobu a služby (prodejny, penziony, restaurace, budovy pro výrobu atd.)
 • Občanské stavby (kanceláře, administrativní budovy, mateřské a základní školy apod.)
 • Stavby pro sport a tělovýchovu
 • Skladovací haly

Vypracujeme všechny stupně a druhy projektových dokumentací dle vyhlášky 499/2006 Sb.:

 • Studie stavby pro konzultaci s orgánem územního plánování
 • Dokumentace stávajícího stavu (pasport)
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Dokumentace pro ohlášení stavby
 • Dokumentace pro vydání společného povolení stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dokumentace změny užívání staveb
 • Dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace do programu zelená úsporám

Služby

Rozsah prací

 • Architektonické studie staveb
 • 3D vizualizace exteriérové, interiérové a urbanistické. Videa, animace, panoramata a virtuální realita
 • Dokumentace staveb dle vyhlášky 499/2006 Sb.
 • Dodavatelské dokumentace
 • Pasporty staveb
 • Inženýrská činnost
 • Geodetické práce
 • Průkazy energetické náročnosti objektů
 • Statické, radonové, hydrogeologické a inženýrskogeologické průzkumy
 • Realizace základových desek a spodních staveb
 • Poskytování pomoci při výběru dodavatelů staveb zděných i dřevostaveb na základě našich zkušeností


Kontaktujte nás